MOTO GUZZI 1000S

HomeStart (Duits)Home (Engels)

 Nederlands     Deutsch        English

Register index


Omschrijving

Er werden in Frankrijk niet veel 1000S’en verkocht, het aantal wordt geschat op 47 stuks.

Ik kocht de motor van de tweede eigenaar, een Fransman zoals ik. Hij had hem gekocht van een vriend die de motor op 8 augustus 1991 afgeleverd kreeg bij de Moto Guzzi dealer in Rouen (Frankrijk). Het is een model van de tweede serie met een roestvrijstalen instrumentenpaneel, een vroege 2e serie met slechts 4 waarschuwingslihten in plaats van de latere 5. Over het instrumentenpaneel met de 4 lampjes is mij verteld dat er maar een paar uitvoeringen met dit type zijn geleverd: ongetwijfeld overgangsmodellen van 1e naar 2e serie. De motorfiets is grotendeels origineel gebleven, niet gerestaureerd en heeft vanaf nieuw 95.000 km afgelegd en loopt nog als vanouds. Origineel uitlaatsysteem, met de Lafranconi S281 dempers (de Lafranconi Competizione op de foto's waren geïnstalleerd door de vorige eigenaar). Nieuw verkocht met gietwielen, de spaakwielen waren toen alleen als optie verkrijgbaar. De enige wijziging: een Hugon plexiglas racer kuip, meer dan welkom in de winter!


De Hugon stroomlijn:

De kuip van plexiglas heeft bijna dezelfde ronde vorm als de originele V7 Sport kuip die destijds in Milaan werd getoond. Het is een in Morains (Frankrijk) geproduceerde Hugon racer kuip. Hugon was een maker van perspex stroomlijnen in de jaren ‘70 en ‘80. De stroomlijnen zijn antieke accessoires, dat wil zeggen eigentijds voor de V7 Sport, maar totaal misplaatst op een 1000S!

Maar ze bieden veel comfort zonder veel in te leveren op het uiterlijk en de bediening.In de jaren 70-80 waren Hugon-stroomlijnen vrij gebruikelijk op toerfietsen, zoals BMW /6 en /7-serie en zelden gezien op de Moto Guzzi T-serie... Ik heb geen idee waarom. Veel schaarser waren de Hugon Racer-modellen, ontworpen voor wedstrijdfietsen. Ze waren lichter, kleiner en veel meer "aerodynamisch" met zeer weinig effect op het rijgedrag. Zoals de fabrikant beweert, de Touring en sportmodellen waren onverwoestbaar, gemaakt van perspex (hetzelfde materiaal werd gebruikt op de gevechtsvliegtuigen van WW2), dus letterlijk kogelvrij! De Hugon Racer was dat helaas niet. Met als resultaat, hoewel niet echt geliefd, zijn ze tegenwoordig extreem moeilijk te vinden, zelfs hier in Frankrijk.Discription

Not many were sold new in France with an estimated 47 figure.

I purchased it from its second owner, a Frenchman like me. He had bought it from a friend who had the bike delivered at the Moto Guzzi dealer in Rouen (France) on August 8, 1991. It is a second series model with its stainless steel instrument holder, though an early 2nd series with only 4 dash lights instead of the later 5. About the unusual instrument console with the 4 lights, I have been told that only a few bikes with close frame numbers were delivered with this type: no doubt transitional models from 1st to 2nd series. It has remained mostly original, is unrestored and has covered 95000 kms from new and is still pulling hard. Original exhaust system, with the Lafranconi S281 mufflers (a pair of Lafranconi Competizione visible on some pictures, installed by its previous owners). Sold new with cast aluminium wheels, the wire spoked wheels being only available as an option back then. The only alteration: a Hugon racer plexiglas fairing, more than welcome in winter time!


The Hugon Fairing:

The Plexiglas fairing is almost the same round shape as the original V7 Sport once displayed in Milan, though it is a French made Hugon racer fairing. Hugon was a maker of motorcycle perspex fairings in Moirans back in the 70s early 80s. Such fairings are period accessories, that is to say contemporary to the V7 Sport, but totally out of place on a 1000S! But they offer great comfort without compromising the looks and handling so much. Back in the 70s-80s, Hugon fairings were quite common on touring bikes, such as BMW /6 and 7 series and more rarely seen on Moto Guzzi T series... I have no idea why. Much scarcer were the Hugon Racer models, designed for competition bikes. They were lighter, smaller and much more "aerodynamic" with very little effect on handling. As claimed by the manufacturer, the Touring and sports models were indestructible, being made of perspex (the same material was used on the warplanes of WW2), so literally bullet-proof! On the contrary, the Hugon Racer was not. As a result, although not really much sought-after, they are extremely hard to find these days, even here in France.Beschreibung

In Frankreich wurden nicht viele 1000S verkauft, die Zahl wird auf 47 Einheiten geschätzt.

Ich habe den 1000S von seinem zweiten Besitzer gekauft, einem Franzosen wie mir. Er hatte es von einem Freund gekauft, der das Fahrzeug im August 1991 beim Moto Guzzi-Händler in Rouen (Frankreich) ausliefern ließ. Es ist ein Modell der zweiten Serie mit einem Instrumentenhalter aus Edelstahl, obwohl es sich um eine frühe zweite Serie mit nur 4 Warnleuchte handelt, statt der späteren 5. Über die ungewöhnliche Instrumentenkonsole mit den 4 Warnleuchte wurde mir gesagt, dass nur wenige Motorräder so ausgeliefert wurden: ohne Zweifel Übergangsmodelle von der ersten zur zweiten Serie. Es ist größtenteils original geblieben, ist unrestauriert und hat 95.000 km zurückgelegt, zieht aber noch immer gut. Original-Auspuffanlage anlage mit den Schalldämpfern Lafranconi S281 (die Lafranconi Competizione auf den Fotos wurden vom Vorbesitzer montiert). Neu verkauft mit Gussrädern, Die Speichenräder waren damals nur als Option erhältlich. Die einzige Änderung: eine Hugon Racer Plexiglas Verkleidung, mehr als willkommen im Winter!


Die Hugon-Verkleidung:

Die Plexiglasverkleidung hat fast die gleiche runde Form wie die ursprüngliche V7 Sportverkleidung, die zu dieser Zeit in Mailand gezeigt wurde. Es ist eine Hugon-Rennverkleidung, die in Morains (Frankreich) hergestellt wurde. Hugon war in den 70er und 80er Jahren ein Hersteller von Plexiglas Verkleidungen. Die Verkleidungen sind antike Accessoires, das heißt zeitgemäß für den V7 Sport, aber auf einem 1000S völlig fehl am Platz! Sie bieten jedoch viel Komfort, ohne an Aussehen und Handhabung zu verlieren. In den 70er und 80er Jahren waren Hugon-Verkleidungen auf Tourer wie der BMW / 6 und / 7-Serie weit verbreitet und bei der Moto Guzzi T-Serie selten zu sehen... Ich habe keine Ahnung warum. Viel seltener waren die Hugon Racer-Modelle, die für für Motorradrennfahrer entwickelt wurden. Sie waren leichter, kleiner und viel "aerodynamischer" mit sehr geringen Auswirkungen auf das Handling. Wie der Hersteller behauptet, waren die Touring- und Sportmodelle unzerstörbar und bestanden aus Plexiglas (dem gleichen Material, das auch für Kampfflugzeuge des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde), also buchstäblich kugelsicher! Leider war der Hugon Racer dass nicht. Obwohl sie nicht wirklich beliebt waren, sind sie heute selbst hier in Frankreich äußerst schwer zu finden.


And another fairing (Sprint, made in GB)