MOTO GUZZI 1000S

HomeStart (Duits)Home (Engels)

 Nederlands     Deutsch        English

Register index


Omschrijving

Momenteel zit er een Le Mans 850 buddyseat op. Dus als iemand de juiste buddyseat heeft en deze wil verkopen, laat het mij dan weten via het contactformulier van deze website. Uw e-mail wordt naar mij doorgestuurd.


Ik heb deze motor in september 2019 gekocht in Dover in het Verenigd Koninkrijk. Hij is in stijl van de tweede serie, maar het is de eerste van degenen die in 1991 naar de VS werden geëxporteerd. In feite zou het framenummer van deze motor suggereren dat dit de eerste is van de eerste batch die naar de VS werd geëxporteerd. Hij werd vervolgens door R.A.P. in het VK geïmporteerd door International Super Bike Store, Londen en op 26 januari 1994 verkocht aan de eerste Britse eigenaar. De eerste keuring op dezelfde datum heeft een kilometerstand van 4 geregistreerde kilometers, wat suggereert dat de fiets nooit in de VS is verkocht, maar erin slaagde 4 mijl te zijn rond geduwd gedurende 3 jaar. Ik heb geen geschiedenis vanaf die datum tot in 2007. Toen is er veel werk verricht aan de motor, wat resulteerde in een aantal zeer hoge rekeningen.

Daarna zijn er regelmatig maar weinig kilometers gereden tussen de jaarlijkse keuringen. De achterkant heb ik zoveel mogelijk weer van originele onderdelen voorzien, zoals de juiste knipperlichten en de originele luhtfilterkast.Discription

Its fitted with a Le Mans 850 seat, so if anyone has the correct seat they would like to sell me, please let me know via the contact form of this website. Your email will be forwarded to me.


I purchased this bike in September 2019 from Dover in the UK. Its a Series 2 style bike, but is the first

of those exported to the US in 1991. In fact this bike's frame number would suggest that this is the first bike

of the first batch exported into the US. It was then imported to the UK by R.A.P. International Super Bike Store, London

and on 26th January 1994 sold to its first UK owner. The first MOT on the same date has a mileage of 4 recorded miles,

suggesting the bike was never sold in the US, but managed 4 miles from being pushed around for 3 years. I have no

history from that date until in 2007 the bike had a great deal of work completed, resulting in some very large bills.

Thereafter regular but small mileage each year between MOT's. In my ownership I have corrected the rear end with

as many original parts as possible, replaced with the correct indicators and restored the correct air box and filter.

Beschreibung

Die 10000S ist mit einem Le Mans 850 Sitzbank ausgestattet. Wenn also jemand den richtigen Sitz hat, den er mir verkaufen möchte, teilen Sie mir dies bitte über das Kontaktformular dieser Website mit. Ihre E-Mail wird an mich weitergeleitet.


Ich habe dieses Mororrad im September 2019 in Dover in Großbritannien gekauft. Es ist im Series 2 Stil, aber es ist das erste

von denen, die 1991 in die USA exportiert wurden. Tatsächlich würde die Rahmennummer dieses Motorrad darauf hindeuten, dass dies das erste Motorrad ist von der ersten Charge in die USA exportiert worden ist. Es wurde dann von R.A.P. Internationaler Super Bike Store, London in Großbritannien importiert und am 26 Januar 1994 an seinen ersten britischen Eigentümer verkauft. Der erste TÜV am selben Datum hat eine Laufleistung von 4 Meilen, dies deutet darauf hin, dass das Fahrrad in den USA nie verkauft wurde, aber 3 Jahre lang 4 Meilen herumgeschubst ist. Ich habe keine Geschichte von diesem Datum bis 2007. Erst dann hatte das Motorrad viel Arbeit erledigt, was zu einigen sehr hohen Rechnungen führte.

Danach sind regelmäßig, aber wenig Kilometer pro Jahr zwischen den TÜVs gefahren. In meinem Besitz habe ich das Heck korrigiert mit Originalteile, wie auch die richtigen Blinker und Luftfiltergehäuse.